... Grupa ...Szalonego ... Królika ...
 

filmoteka - album

 
 

 

 
 

Oto strona grupy filmowej Rabidus, czyli Grupy Szalonego Królika.

Celem członków grupy jest poznawanie i eksperyment w dziedzinie filmu. Techniki realizacji są zatem przeróżne. Rabidus dotknął tradycyjnej animacji poklatkowej, liznął nowoczesnej animacji komputerowej, zamoczył palce w licznych gatunkach fabuły, zadziałał w dokumencie.

Rabidus to słowo pochodzenia łacińskiego określające szalonego. Energia, jaką każdy żywy człowiek dysponuje, jest wydzielana zeń na różne sposoby. Czasem bywa ona  uzewnętrzniona w postaci szaleństwa. W tym przypadku jest to szaleństwo skierowane w konkretnym kierunku, szaleństwo progresywne. Rabidus kojarzy się również z królikiem, stąd i on w logo oraz w nazwie grupy.

 
 

 

 
 

Dossier

Swoje początki Rabidus zawdzięcza białostockiemu stowarzyszeniu Czarnystok. Jako wyodrębniający się człon tegoż stowarzyszenia uczyniono niniejszą sekcję filmową. Powstanie datuje się na rok 2001.

Przed zawiązaniem się grupy, choć w gronie obecnych członków, powstały rzeczy takie, jak "StaFka Większa Niż Picie" czy "Serwis". Były to indywidualne próby udowodnienia sobie, że jest się w stanie zrobić własną fabułę. Pierwszym wytworem spod szyldu Rabidusa była animacja "Gdzie Adolf?".

Nadszedł moment, by sprawdzić się przy wieloosobowej realizacji filmu. Dzięki samozaparciu powstały "Diabelskie Sztuczki". Film ten był przełomem, który utwierdził członków grupy, że chcą popełniać kolejne, coraz lepsze filmy.

Pierwsze lekcje dało im kino - wnikliwe jego analizowanie i wymiana zdań. Drugą lekcją były własne próby stworzenia krótkich form filmowych i towarzyszące im porażki oraz małe sukcesy.

Nadszedł również czas na zdobycie doświadczenia od ludzi filmu. Umożliwiła to Akademia Filmu i Telewizji w Warszawie. Po tejże szkole Rabidus stał się profesjonalną grupą wieńcząc zdobyte umiejętności filmem dydaktycznym "Krzyżtopór".

 
 

 

 
 

Członkowie

Dotychczas przez grupę przeszło wiele osób. Jej trzon stanowią założyciele Marcin Skoczylas (reżyser) oraz Krzysztof Andrzejewski (operator).

Z grupą możesz skontaktować się poprzez adresy:

\ Marcin Skoczylas
\ Krzysztof Andrzejewski